Zapraszam uczniów klasy III TE do korzystania z zajęć, konsultacji i materiałów zebranych na kursach: rachunkowości, pracowni rachunkowości, analizy finasowej, pracowni analizy finansowej oraz informacji związanych z przygotowaniem do egzaminu z kwalifikacji zawodowych A.35 i A.36.

 

Otwarte zasoby edukacyjne z rachunkowości.

Informacje dla uczniów przystępujących do Egzaminu Potwierdzajacego Kwalifikacje w Zawodzie

.