Prowadzący: Janusz Jarosławski

Prowadzący: Barbara Grzybowska

Prowadzący: Grzegorz Sudoł

Prowadzący: Roman Kępiński

Prowadzący: Jarosław Idczak

Prowadzący: Małgorzata Dresler